NAŠA NOVÁ STRÁNKA

www.divadlotandem.sk

od 1. septembra 2017

AKTUÁLNE KONKURZY

 

GITARISTA

Všetky bližšie informácie nájdeš v prihláške.

PRIHLÁŠKA gitarista.docx (854797)

 

TECHNIK

Všetky bližšie informácie nájdeš v prihláške.

PRIHLÁŠKA technik.docx (854691)