V hlavných úlohách:

Andrej:  Peter Trnka 

Peter: Simon Leitner

Alfonz:  Martin Michael Benčič

Pani Bedárová: Simona Hagarová / Monika Vrobelová       

Pán Doležal:  Jerguš Mitter

Pani Doležalová: Veronika Gálová

 

Réžia, produkcia, námet, scenár, hudba: Martin Michael Benčič

Asistent réžie: Peter Trnka

Maskér: Simona Hagarová

Svetlá, zvuk: Ivan Hlásnik

Kostýmy: Ľudmila Benčičová Duducová

Špeciálne poďakovanie patrí Centru voľného času na Štefánikovej 35 v Bratislave, ktoré nám poskytlo priestory na nacvičovanie činohry.

©Divadlo TANDEM 2016