V hlavných ulohách:

 Marián:   Martin Michael Benčič   /  Peter  Tr nka 

Lucia:  Jana K očnerová 

 

Réžia, produkcia, námet, scenár: Martin Michael Benčič

Asistent réžie: Peter Trnka

Maskér: Jana Kočnerová

Svetlá: Ivan Hlásnik

Špeciálne poďakovanie patrí Centru voľného času na Štefánikovej 35 v Bratislave, ktoré nám poskytlo priestory na nacvičovanie činohry.

©Divadlo TANDEM 2015