Rozlúčka so sezónou: mimoriadne úspechy na viacerých frontoch!

Uplynulé divadelné obdobie je opäť za nami a pre tandemákov to znamená zaslúžený 2-mesačný oddych. (Ten je v skutočnosti len formalitou, pretože naši režiséri si na nás určite niečo vymyslia aj počas leta.) Sezóna 2016/2017 bola pre TANDEM extrémne náročná, ale naše snaženie zožalo aj patričné úspechy. Prinášame vám preto prehľad niektorých významných momentov!

V uplynulej sezóne TANDEM odpremiéroval až 3 nové predstavenia! A to drámu Vysnívané predstavenie, rozprávku O klaunovi a dievčatku a komédiu Sedma. Zaujímavosťou je, že každú z týchto inscenácií napísal a zrežíroval iný člen divadla. V TANDEMe tak k Martinovi Michaelovi Benčičovi pribudli režiséri Jana KočnerováJerguš Mitter

Naše divadlo zažilo aj jednu obnovenú premiéru (muzikál Staroval) a jednu derniéru (komédia Upíria kríza).

Aj v tomto roku sme našim fanúšikom priniesli bláznivé pesničky na pobavenie – zimnú pieseň „Priateľ“ a letnú s názvom „Smiech nie je život náš“.

Odohrali sme rekordných 22 predstavení, z toho 10 vo V-klube, 9 v Spoločenskom dome Nivy a 3 v iných priestoroch.

Práve spomínaný SD Nivy nám poskytol nový priestor pre predvádzanie našich hier a momentálne tak tvorí tandem s našou „domácou“ scénou vo V-klube.

Najviac hranou inscenáciou bola novinka – Vysnívané predstavenie – ktoré sme od svojej premiéry v januári 2017 prezentovali až 4-krát.

Okrem „štandardných“ predstavení sme sa v tejto sezóne zúčastnili aj dvoch súťaží (v Senci a v Pezinku) a ukážky našich hier sme mali možnosť odohrať aj na Katedre slovenského jazyka FiF na Univerzite Komenského.

Začiatkom roka ste s nami mali možnosť osláviť „piatok 13ho“, ktorý bol spojený s oslavou významného životného jubilea Ľudmily Benčičovej Duducovej.

V TANDEMe sme na konci sezóny zažili aj veľké personálne zmeny. Medzi najhlavnejšie z nich patrí odchod našich dlhoročných členiek, Martiny JandačkovejSimony Hagarovej. Najúspešnejší konkurz v histórii Divadla TANDEM nám však priniesol až 14 nových členov! Niektorých z nich budete mať možnosť vidieť v našich predstaveniach už v nastávajúcej sezóne!

Ďakujeme všetkým našim fanúšikom za všetky pochvaly, uznania, ale aj kritiku a tešíme sa na Vás opäť v septembri!

Andrea Čellárová