STAROVAL: OBNOVENÁ PREMIÉRA KLOPE NA DVERE – 2. časť

Séria rozhovorov pri príležitosti veľkolepej obnovenej premiéry, ktorá sa uskutoční už v pondelok 5. decembra o 19:00, pokračuje. Dnes si prečítate, ako sa z Eframa stal kráľ a prečo je také náročné hrať nemého kata!

 

Peter Trnka - kráľ

A: Doteraz sme mali možnosť vidieť ťa v Starovale v úlohe Eframa. Kto rozhodol o tom, že v obnovenej verzii budeš hrať kráľa?

PT: V podstate som o tom rozhodol ja. Už dlhší čas som dával výrazne najavo, že by som si rád kráľa zahral. A keď Jožko Miklík dal zbohom Divadlu TANDEM, dvere sa mi otvorili a Martin (Martin Michael Benčič – pozn.) mi to len umožnil.

 

Giovanna Salvatierra Gutierrez - kráľovná

A: Kráľovnú si hrala aj predtým. Bude mať divák možnosť vidieť tvoju postavu v novom Starovale inak?

GSG: Kráľovnina postava sa nezmenila, bude stále taká žiarlivá ako predtým. Divák si už len vyberie, či kráľovnú nebude mať rád, alebo či ju na konci bude nenávidieť.

 

Andrea Milecová – kráľovná / scénický prízrak

A: V novom Starovale nacvičuješ dve roly naraz. Aké to je?

AM: Musím sa priznať, že na rolu kráľovnej sa veľmi teším, aj keď je pravda, že tak skoro si ju asi ešte nezahrám, keďže v najbližších predstaveniach ostanem pri mojej pôvodnej role - prízraku. Takže teraz sa sústreďujem najmä naň a učím sa všetky zmeny, čo sa týkajú prízraku, ale tiež sa popritom nenápadne snažím čo-to odkukať od terajšej kráľovnej Jovi (Giovanna Salvatierra Gutierrez – pozn.).

 

Simon Leitner – kat

A: Tvoja úloha kata bude v inscenácii veľmi špecifická. Priblíž divákom, v čom presne.

SL: Je to tak, ako hovoríš. V obnovenej verzii sa úloha kata výrazne prehĺbila. Kat je v podstate jedinou „reálnou“ postavou v inscenácii, ktorá nemá text. To ju činní o to zložitejšou, nakoľko sa na javisku nachádza temer nepretržite. Musím teda hrať výlučne výrazom tváre a telom. Našťastie mám na javisku dobrého „parťáka“ v osobe otca Ignácia, na ktorého ako kat reagujem najčastejšie.

 

Andrea Čellárová