Staroval plný zaujímavostí

Už o necelý mesiac (07.02.2014) sa nám Divadlo TANDEM predstaví s novým pôvodným muzikálom Staroval a práve preto sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých informácií zo zákulisia pripravovaného predstavenia.

    Základom každého muzikálu je v každom prípade hudba. Pre niektorý sa robí pár mesiacov, pre iné aj rok či až niekoľko rokov. Hudba pre tento muzikál bola režisérom Martinom Michaelom Benčičom (21) zložená spolu s textami piesní a libretom za približne pol roka. Konečný výsledok písanej podoby muzikálu tak vznikol skoro dva roky po dokončení muzikálu Krv a cit.

    Zatiaľ čo Krv a cit sa v priestore nacvičoval vyše rok, pri tomto muzikáli sa zvýšili nároky na výsledok nielen vo výkonoch a celku, ale aj v čase. Prvé skúšanie v priestore začalo v polovici septembra 2013. Spevácka príprava piesní začala približne o dva mesiace skôr.

   Tentokrát sa kvôli technickému zabezpečeniu a efektu stretneme v muzikáli s nahranými zbormi, ktoré boli nahrané behom pár dní v auguste 2013, pričom nahrávania sa zúčastnili i ľudia, ktorí s TANDEM-om nemali nikdy nič spoločné.

    Ako už býva zvykom pri tandemáckych inscenáciach – i tento raz sa stretneme nielen s už overenými tandemákmi, ale aj nováčikmi.

   V každej tandemáckej inscenácii sme doteraz - okrem iných - mohli vidieť aj Filipa Staňa (17) – predstaviteľ napr. syna Mareka v Rodinnom návode a Martina Michaela Benčiča – napr. knieža Rastislav v muzikáli Krv a cit. Vo všetkých predstaveniach si spolu zahrali, ale nikdy sa vzájomne nealternovali. V tomto muzikáli sa s tým však stretli a museli popasovať. Svoj „nepriateľský“ súboj o to kto z nich bude hrať premiéru nikdy nepopierali, dokonca ho radi vyťahujú na povrch a dohadujú sa o ňom, pričom mnohokrát nie je jasné či to myslia vážne alebo nie. Premiérové obsadenie sa však všetci účinkujúci dozvedia až v druhej polovici januára.

    Vo všetkých hrách si spolu taktiež zahrali pár – Kitty Reiffersová (20) – napr. mama v činohre Rodinný návod a Peter Trnka (20) – napr. „princátko“ v komédii O hlúpej kráľovnej. Inak tomu nebude ani tentoraz. Hoci sa bude hrať v rôznych alternáciách, je pravdepodobné, že sa spolu stretnú i na javisku a opäť zahrajú postavy, ktoré spolu tvoria pár.

     V divadlách je mnohokrát úplne bežné, že určití herci sa alternujú v tej istej postave skoro vždy. Igor Kmiť (20) – v Krv a cite postava sluhu a jedného z kamarátov hlavnej postavy Tomáša sa opäť „pobije“ o postavu s Petrom Trnkom rovnako ako v Krv a cite. Bude to zároveň Igorova premiéra v TANDEM-e v hlavnej úlohe.

     Tento muzikál je oproti predchádzajúcemu podaný omnoho poetickejšie a všeobecne je viac prepracovaný či už po zvukovej, svetelnej, hereckej, speváckej, kostýmovej či scénickej stránke. Benčič si ako režisér dal za cieľ ukázať koľko roboty za skoro dva roky od premiéry Krv a citu TANDEM urobil a spolu s tým súvisí jeho väčšia prísnosť na skúškach a vyššie nároky na hercov. Nacvičovanie niekedy pôsobí pomaly ako hodina telocviku, pretože v predstavení sa stretneme z rôznymi „dvíhačkami“ a prácou s telom, ktorú robia priamo samotní herci.

      Stretneme sa aj s postavou tzv. swinga, čo je v divadle človek ovládajúci všetky postavy a je pripravený kedykoľvek zaskočiť, ak by niekto ochorel alebo nebol schopný hrania. V tomto prípade to bude Anna Ajpeková Suchánska (27), ktorá stvárnila postavu Svetlany v muzikáli Krv a cit a tentoraz sa naučila všetky zborové postavy.

     Napriek tomu muzikál neobsahuje ani jednu choreografiu, čo sa v tomto žánri vidí málokedy (ak vôbec). Všetko je podané pomocou scénického pohybu, ktorý veľmi výrazne emočne i esteticky dotvára atmosféru deja.

     Do dnešného dňa pracovalo na muzikáli vyše tridsať ľudí.

     A na záver ešte prezradíme, že po premiére bude o celom vytvorení a nacvičovaní muzikálu dokument, ktorý bude všetkým priaznivcom voľne prístupný.

     Teraz nám už ostáva len čakať či to bude naozaj stáť za to a do premiéry azda postačí drobná ukážka jednej z piesní tohto muzikálu, ktorú si môžete aj pokojne stiahnuť.