Rada združenia:

  •  Najvyšší orgán divadla

   Interní členovia:

  •  Plnohodnotní členovia divadla

   Externí členovia:

  •  Bývalí interní členovia divadla, ktorí naďalej fungujú bez určitých výhod

   Čakajúci:

  •  Nováčikovia, ktorí ešte nedostali možnosť byť interným členom

   Hostia:

  •  Pomáhajú v niektorých inscenáciách