Tandemák sezóny / roku:

  •  Toto ocenenie získavajú členovia divadla, ktorí urobili v celom divadle najväčší pokrok alebo majú najväčšiu zásluhu na rozvoji divadla v danom období.